Produsele achiziţionate la distanţă se pot returna conform O.U.G. 34/2014. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunţa la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, în termen de 14 zile de la denunţarea contractului. Se recomandă utlizarea aceluiaşi serviciu de transport utilizat pentru recepţionarea produselor.

În cazul în care au fost achiziţionate mai multe produse de acelaşi fel, nu se poate returna decât un singur produs desigilat, restul cantităţi este acceptată doar dacă produsele sunt sigilate.

Electricplast va înapoia contravaloarea comenzii în cel mai scurt timp posibil, de la primirea produsului returnat. Suma înapoiată cât şi condiţiile de returnare nu includ cheltuielile de transport dacă livrarea s-a făcut prin alte metode decât cea standard oferită de Electricplast.

Exercitarea dreptului de renunţare la cumpărare pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale. Produsul returnat trebuie să fie în aceeaşi stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte şi documentele care l-au însoţit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgărieturi, şocuri, urme de montare, urme de folosire excesivă şi/sau intervenţii neautorizate etc.

Exercitarea dreptului de renunţare la cumpărare se aplica doar consumatorului definit ca orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 OG 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Consumatorul este responsabil doar în ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi functionării produselor. În conformitate cu Directiva 2011/83/UE, punctul (47) din prezentare: pentru a stabili natura, caracteristicile şi modul de funcţionare a bunurilor, consumatorul ar trebui să le mănuiască şi să le inspecteze în acelaşi mod în care i s-ar permite să-o facă într-un magazin; de exemplu, consumatorul ar trebui doar să probeze un articol de îmbracăminte, nu să îl poarte.


Exercitarea dreptului de retragere din contract
Consumatorul informează Electricplast. cu privire la decizia de retragere din contract printr-o declaraţie neechivocă făcută pe un mediu durabil (hârtie, mail sau fax). Consumatorul are la dispoziţie 14 zile de la primirea produselor pentru a anunţa retragerea din contract.


Obligaţiile care revin Electricplast:

Rambursarea integrală a sumelor primite ca plata, inclusiv costurile livrării (exceptând situaţia în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard). Rambursarea sumelor se va face folosind aceleaşi modalitaţi de plată rezonabil aplicabile (în cazul plăţii numerar la livrare, rambursarea se va face prin transfer în cont bancar transmis neechivoc de consumator). Îndeplinirea obligaţiei de rambursare se face în termen de 2 zile lucrătoare de la recepţionarea produselor.


Obligaţiile care revin consumatorului:

Produsele sunt înmânate Electricplast personal sau predate unei persoane autorizate (curier desemnat) fără intârziere nejustificată şi în decurs de maxim 14 zile de la anunţarea deciziei de retragere din contract.

Consumatorul suportă costurile de returnare. Consumatorul este responsabil doar în ce priveşte diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor si funcţionării produselor.

Următoarele categorii de produse nu se pot returna decât dacă sunt sigilate/ cutia nedeschisă/ cutia nu prezintă urme în interior că a fost deschisă:
• a. Licenţe software);
• b. Consumabile (acumulatori, cartuşe, imprimanta etc);
• c. Imprimante/multifuncţionale/aparate de fax care au cartuşele/tonerele desigilate
• d. Produse care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă (produse de îngrijire/ igienă personală, căşti);
• e. Produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar (extensii de garanţii, servere non-standard);
• f. Servicii (testare, asamblare, montare componentă sau orice alt serviciu listat în categoria Servicii prestat către consumator);
Furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe suport material (aplicaţii software inclusiv jocuri livrate printr-un link de download şi cheie de activare).

Aceste limitări se aplică conform OUG 34/2014 art. 16.


Puteţi solicita returul de produse în următoarele cazuri:
• Produsul livrat nu corespunde specificaţilor din site. Puteţi solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii (în cazul în care produsul nu mai este disponibil).
• Produs nefuncţional în primele 48 ore (2 zile lucrătoare) de la recepţie. În cazul în care produsul achiziţionat a fost livrat nefuncţional sau prezintă vicii de fabricaţie, acesta va fi înlocuit cu un produs funcţional, în urma notificării scrise sau prin prezentarea la sediu în termen de 48 de ore de la primirea produsului
• Produs în colet deteriorat. Pentru produsele ale căror colete prezintă deteriorări vizibile la primirea prin curier, vă recomandăm sa refuzaţi recepţia lor. Pentru dovezi, coletul poate fi fotografiat şi se poate întocmi un proces verbal împreuna cu reprezentantul firmei de curierat în care să fie menţionată starea coletului din momentul livrării. Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor vă este transferat integral în momentul în care intraţi în posesia fizcă a produsului. Orice reclamaţie ulterioară nu va fi luată în considerare. În cazul în care se utilizează un transportator însărcinat de către consumator, riscul este transferat în momentul livrării produselor către transportator.
• Produse livrate greşit. În cazul în care s-a livrat alt produs decât cel comandat.

Costurile de retur pentru situaţiile prezentate mai sus (nu şi în cazul renunţării la cumpărare) cad în sarcină magazinului nostru.


Menţiune
În toate cazurile de mai sus, cu excepţia celui referitor la defectele în perioada de garanţie, produsele trebuie returnate în starea în care au fost primite, în ambalajul original şi însoţite de toate accesoriile şi documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea într-o stare ce face imposibila revânzarea lor duce la refuzarea returului.

Orice modificare a stării produselor sau deteriorarea ambalajului original a acestora ce face imposibila vânzarea produsului ca nou, duce automat la aplicarea unei proceduri de returnare supusă unor taxe administrative de readucere a produselor la starea în care au fost livrate; taxele sunt cuprinse intre 0 si 50% din valoarea iniţiala a produsului. Cuantumul taxei administrative va fi comunicat către client la recepţionarea produselor deteriorate/modificate.